• Als de kat in januari in de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel.
 • Als de dagen lengen, begint de winter te strengen.
 • Draagt januari een sneeuwwit kleed, wordt de zomer zeer heet.
 • Januari zonder regen, is voor de boerenstand een zegen.
 • Geef januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gauw de winter kwijt.
 • Als in januari de muggen zwermen,dan kun je in maart de oren wermen.
 • Als in januari de vorst niet komen wil,dan is zij er zeker in april.
 • Als het in januari mistig is, dan wordt de lente fris.
 • Heeft januari koude en droge dagen, dan zal in februari de sneeuw u plagen.
 • Nevels in januari opgestaan, brengt een natte lente aan.
 • "n Nieuwjaarsdag, helder en klaar, dat voorspelt een heel vruchtbaar jaar.
 • Als in januari de muggen zwermen, dan mag je in maart de oren wermen.
 • In januari mag het vriezen, de stenen uit de grond, de boer en zal niet kniezen, maar vind dat heel gezond.
 • In januari beter een wolf dan een mug op de mesthoop.
 • Vriest het op St. Veerlenacht, zes weken wordt er vorst verwacht.
 • Vangt het jaar met regen aan, de oogst, die dreigt kapot te gaan.
 • Zijn er in januari veel mollen, de winter laat dan met zich sollen.
 • Fijne pels aan het wild, dan blijft de winter mild.
 • Driekoningenavond een sterre, dan is de lente nog verre.
 • Kruipen de muizen diep in de grond, dan maken ze van een strenge winter kond.
 • Het zal gaan dooien zonder fout, als de kraai veel leven houdt.
 • Vorst bij afgaande maan, houdt meestal aan.
 • Als het in januari mistig is,wordt de lentemaand heel fris.
 • Muggen in januari, mieren in februari, veel te vroeg en een slecht begin, de meimaand zet met vorst nog in.
 • Vroege vogelzang, maakt de winter lang.
 • Draagt nieuwjaarsmaand een winterkleed, dan is de zomer zeker heet!!!
 • Januari zonder regen, is voor de boerenstand een zegen.
 • Januari kou, is wat de boer hebben wou.
 • Stro in de bek van het zwijn, dan zal het straks slecht weer zijn.
 • Wilde ganzen in een V, brengen vorst en vriesweer mee.
 • Als de rook naar de aarde slaat,zeker dat het regenen gaat.
 • Blijft er sneeuw op steen of stoepen, ze ligt op andere te roepen.
 • Vergaderen de kraaien, dan gaat het waaien.
 • Gebeurt het met veel geschreeuw, dan volgen kou en heel veel sneeuw.
 • Heldere nacht, vorst verwacht.
 • Graaft de mier een diepe gang, dan wodt de winter streng en lang, maar nog erger zal het ons berouwen, als ze hoge nesten bouwen.
 • Een sterretje,dicht bij de maan, kondigt wel eens stormen aan.
 • Januari kan ons verklaren, dat men turf en hout moet sparen, want daarna komt er een tijd, dat de boer op schaatsen rijdt.
 • Lopen uit bij vorst de spinnen, zal het dooiweer dra beginnen.
 • Één bonte kraai maakt nog geen winter.